ISO norma Whisteblowing management systems

Chcete-li pojmout whistleblowing opravdu komplexně a efektivně, pomůže vám vloni zveřejněná norma ISO 37002:2021 Whisteblowing management systems – Guidelines.

Obdobně jako jiné normy i tato klade důraz na důkladné poznání vlastní organizace, a to procesů, produktů, organizační struktury, zákonných povinností a pod. Z úvodní analýzy pak vyplyne rozsah oznamovacího systému a požadavky na něj se zohledněním identifikace souvisejících rizik.

Aby byl oznamovací systém funkční a efektivní, je ho potřeba začlenit do vnitřních procesů, procesy nastavit a upravit vnitřní předpisy.

Norma rovněž řeší působení zaměstnance odpovědného za oznamovací systém, jakož i nastavení příjmu oznámení, evidenci, prošetřování i komunikaci s oznamovatelem.

Nezapomíná se ani na průběžné hodnocení celého systému a na nápravu případných slabin či nedostatků.

Se zavedením a nastavením procesů oznamovacího systému pro whistleblowing vám rádi pomůžeme. 

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan