Žaloba proti Česku – nechráníme oznamovatele

Evropská komise podala žalobu na Českou republiku kvůli nedostatečné ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (takzvaných whistleblowerů). Tento krok byl učiněn v souladu se směrnicí EU o ochraně oznamovatelů, která byla přijata v roce 2019, a která zdůrazňuje povinnost zavedení směrnice do právního řádu členských zemí.

Směrnice o oznamování protiprávního jednání stanovuje minimální požadavky na ochranu oznamovatelů v celé EU, včetně zajištění anonymity a ochrany před odvetou. Tyto požadavky mají za cíl podpořit transparentnost a ochranu občanů, kteří upozorní na nezákonné aktivity.

Česká republika spolu s několika dalšími zeměmi směrnici nezavedla včas (termín vypršel v prosinci 2021), navzdory opakovaným výzvám Evropské komise a doporučením ze strany Rady Evropy. Dalšími černými ovcemi jsou Německo, Estonsko, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Polsko a Lucembursko.

Evropská komise argumentuje, že nedostatečně chráníme oznamovatele protiprávního jednání, což může mít negativní dopad na práva a bezpečnost občanů. 

Celá tato situace připomíná význam ochrany oznamovatelů protiprávního jednání a toho, jak je třeba chránit práva těch, kteří se rozhodnou upozornit na nezákonné aktivity. Bez ochrany oznamovatelů by bylo mnohem těžší odhalit korupci, podvody a jiné nekalé praktiky, které mohou mít vážné následky pro společnost jako celek. Doufejme, že tato žaloba povede k lepší ochraně oznamovatelů a k větší transparentnosti a spravedlnosti v České republice i v celé Evropě.

Pokuta

Podle pravidel EU může být pokuta za porušení směrnice až 5% HDP země, která směrnici neimplementovala. Nicméně konečná výše pokuty závisí na mnoha faktorech, jako je například závažnost porušení, doba trvání nedostatku opatření a opakovanost porušení.

Poslední dostupné informace hovoří o částce více než 50 milionů korun plus 100 tisíc korun za každý den zpoždění.

Návrh zákona se nyní stále nachází v dolní komoře a čeká na své druhé čtení.

OhlasTo

Whistleblower vás zastihne připravené.

Vyvinuli jsme online oznamovací kanál OhlasTo, který slouží pro sběr oznámení a je navázán na aplikaci pro evidenci a řízení podaných oznámení – vnitřní oznamovací systém. Nástroj OhlasTo splňuje všechna kritéria Evropské unie i návrhu zákona, je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a  zajišťuje anonymitu oznamovatelů. OhlasTo běží na platformě IS QML.

Váš whistleblower samozřejmě nemusí používat web ohlasto.online. Na formulář se pohodlně dostane proklikem z vaší firemní webové prezentace nebo prostřednictvím QR kódu z vašich informačních materiálů.

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan