Vnitřní oznamovací systém a etická linka pro whistleblowing

Whistleblowing s OhlasTo 

Ochrana oznamovatelů

Splňuje požadavky příslušných právních předpisů na ochranu oznamovatelů.

Pro školy i firmy

Schránka důvěry pro školy a zároveň bezpečná etická linka pro firemní whistleblowing.

Anonymní komunikace

Online hlášení se šifrovaným přenosem a anonymní komunikací.

Snadná správa

OhlasTo eviduje všechna přijatá oznámení bez ohledu na to, zda byla učiněna online, emailem nebo třeba osobně. Zároveň slouží jako zákonná evidence navazujících šetření a přijatých opatření. Pověřená osoba potřebuje jen zařízení s běžným prohlížečem a přístupem na Internet.

Online podání

Zaměstnanec, uchazeč, dodavatel nebo zákazník… Kdokoliv může učinit oznámení rychle a jednoduše prostřednictvím webového online formuláře. Přenos je šifrován, možné je i anonymní oznámení. Pověřená osoba obdrží notifikaci o novém oznámení.

OhlasTo formulář - obsah oznámení

Přístup pro oprávněné osoby

Pověřená osoba a její spolupracovníci, vyšetřovatelé, advokáti, management… Přístup jednotlivým osobám týmu a příslušná oprávnění (co kdo může a nemůže vidět), si nastavujete sami.  

Jak OhlasTo funguje?

Oznámení

Prostřednictvím online aplikace OhlasTo vám někdo podal oznámení. 

Upozornění

Systém okamžitě odešle upozornění pověřené osobě o novém oznámení.

Zpracování

Řešitelský tým může v administraci začít okamžitě pracovat na přijatém oznámení.

Archivace

Šetření, vyhodnocení a přijatá opatření jsou zaznamenána a archivována.

Kolik OhlasTo stojí?

ZŠ, MŠ a neziskové organizace

ZDARMA
 • maximálně 5 uživatelů aplikace
 • online formulář pro oznámení
 • prostředí administrace
 • podpora 8:00 - 17:00

Firmy a ostatní organizace či instituce

149 / měsíc
 • neomezený počet uživatelů aplikace
 • online formulář pro oznámení
 • prostředí administrace
 • podpora 8:00 - 17:00

Uživatelé informačního systému QML

ZDARMA
 • dle dohodnutých podmínek (SLA)
 • online formulář pro oznámení
 • samostatný modul IS QML
 • podpora 8:00 - 17:00

Ceny jsou uvedeny bez DPH za jeden měsíc provozu služby.

Jak řešíme požadavky zákona?

Vytvořit vnitřní oznamovací systém umožňující podat oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím šifrovaného webového online formuláře OhlasTo. Nad rámec zákona i anonymně.

Vést zabezpečenou evidenci a archivaci oznámení

Administrační prostředí OhlasTo slouží jako zabezpečená databáze přijatých oznámení, šetření, vyhodnocení, příloh či komentářů.

Reagovat na přijatá oznámení a zajistit včasné vyřešení

Systém hlídá zákonem stanovené termíny a posílá notifikace. Blížící se události zobrazuje na přehledném portálu. 

Oznamovací kanál zpřístupnit nejen zaměstnancům, ale i dalším osobám

OhlasTo online formulář je k dispozici ve dne, v noci. Zpřístupníte ho přes odkaz, váš web nebo třeba QR kód.

Zajistit osobu, která bude oznámení přijímat a prošetřovat

Osoba pověřená tímto úkolem dostane přístup do administračního prostředí. Může přidat spolupracovníky a nastavit jim oprávnění.

Pověřenou osobu proškolit o jejich povinnostech

Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme proškolenou pověřenou osobu nebo i samotné školení, o kterém sepíšeme záznam. 

Chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatel může oznámení učinit anonymně. Sdělí-li svou totožnost bude ji znát jen pověřená osoba. 

Ochranu oznamovatelů implementovat do systému řízení

Pomůžeme s vytvořením interní směrnice, navazujících dokumentů a implementací do systému řízení vaší organizace.

Osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR

Soulad technických a procesních opatření našich systémů s GDPR je pravidelně prověřován, aktualizován a doplňován.

Zajímavosti

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520