Použití etické linky dobře zvaž!

OhlasTo formulář - oznamovatel

Dvakrát měř, jednou řeš!

Než použiješ etickou linku, schránku důvěry či jiný komunikační kanál, měl bys jako oznamovatel možného protiprávního jednání zvážit, zda se oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Důkazy ano, ale ne za cenu trestného činu!

Při získávání důkazů pro podání oznámení by ses neměl dopustit trestného činu či přestupku. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou významným způsobem přispět k úspěšnému posouzení oznámení. Bude-li oznámení shledáno za důvodné a pravdivé, přijme příjemce oznámení příslušná opatření.

Lež má krátké nohy!

Na oznamovatele vědomě nepravdivých informací může být podáno trestní oznámení. Věz, že takové chování může být sankcionováno odnětím svobody až na 10 let dle §345 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Co se doma upeče, to se doma sní!

Proč hned se vším chodit do médií? Pokud organizace zavedla OhlasTo, je jasné, že má zájem dovědět se o problémech a řešit je. Pokud máš přes to všechno obavy, nic Ti nebrání učinit oznámení anonymně. Zachování anonymity však není jen o tom, že nesdělíš své údaje. Je to o o něco komplexnější záležitost. Čti více.

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520