Implementace ochrany oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů není pouze o zavedení vnitřního oznamovacího systému a komunikačním kanálu (etické lince).

Nelze se zaměřit jen na způsob přijetí oznámení a následné zpracování. 

Neméně důležitá je také implementace procesů souvisejících s whistleblowingem. 

Jak u vás zavedeme ochranu oznamovatelů?

Implementaci procesů souvisejících s ochranou oznamovatelů provedeme bez ohledu na to, zda klient používá náš nástroj OhlasTo pro příjem a evidenci oznámení či nikoliv. Proces implementace zahrnuje několik fází.

Předimplementace
Analýza prostředí

Bez úvodní analýzy by to šlo jen těžko. Zmapujeme vnitřní prostředí organizace zadavatele, nastavený systém řízení a interní dokumentaci. Analýza probíhá formou konzultace s klíčovými pracovníky.

Implementace
Nastavení procesů a postupů vnitřního oznamovacího systému

Fáze implementace zahrnuje nejen nastavení procesů souvisejících s ochranou oznamovatelů, ale také připravujeme směrnice, postupy a instrukce, které citlivě zasazujeme do stávajícího systému řízení klienta.

Oznamovací kanály
Nastavení etické linky

Pomáháme rovněž s nastavením komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých může oznamovatel své oznámení učinit, jakož i se zveřejněním informací o způsobech podání oznámení.  

Školení
Konzultace postupů a zaškolení pracovníků

Veškeré navržené procesy a postupy konzultujeme se zadavatelem. Zaškolení pracovníků klienta či příslušné (pověřené) osoby je pro nás naprostou samozřejmostí. 

Outsourcing
Příslušná osoba

Rovněž můžeme zajistit příslušnou (pověřenou) osobu, která bude mít na starost správu vnitřního oznamovacího systému (příjem požadavků a administrativu s tím spojenou včetně spolupráce na jejich řešení). 

Whistleblower vás zastihne připravené.

Nástroj vnitřního oznamovacího systému

Námi vyvinutý nástroj OhlasTo umí oznámení přijmout, evidovat pro další zpracování a hlídá i zákonem stanovené lhůty pro vyrozumění oznamovatele. OhlasTo splňuje všechna kritéria směrnice Evropské unie i zákona o ochraně oznamovatelů. Je jednoduchý, dostupný, uživatelsky přívětivý a zajišťuje anonymitu oznamovatelů. Klient si ho od nás může pořídit v rámci implementace ochrany oznamovatelů nebo samostatně za příznivou cenu.

OhlasTo
Vnitřní oznamovací systém
Etická linka nebo schránka důvěry s administrativním prostředím

OhlasTo rozlišuje oznámení, která jsou podána v souladu s právními předpisy na ochranu oznamovatelů a ostatní oznámení, která s whistleblowingem nesouvisí. Oznámení v režimu schránky důvěry mohou být stejně závažná! 

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520