Etická linka jako schránka důvěry

Komunikační kanál zvaný také jako etická linka nemusí být jen nástrojem pro whistleblowing. Může sloužit i jako elektronická schránka důvěry pro oznámení, která do oblasti ochrany oznamovatelů nespadají.

Etická linka

OhlasTo rozlišuje oznámení, která jsou podána v souladu s právními předpisy na ochranu oznamovatelů a ostatní oznámení, která s whistleblowingem nesouvisí.

Oznamovatel, který získal informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu. Také osoby samostatně výdělečně činné, společníci, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníci, stážisté. Osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily. Oznamovatel může využít anonymní režim podání oznámení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie uvádí tyto oblasti, kterých se musí oznámení týkat:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • ohrožení veřejného zdraví a BOZP;
 • ochrana spotřebitele.

Schránka důvěry

Oznámení nesouvisející s whistleblowingem nemusí být nutně méně závažná. Právě naopak. I oznámení v režimu schránky důvěry umí OhlasTo přijmout a evidovat pro další zpracování.

Kdokoliv – zaměstnanci, obchodní partneři, zákazníci, dodavatelé…

Ochrana oznamovatele podle Směrnice zde sice fungovat nebude, ale oznamovatel může využít anonymní režim podání oznámení.

Záleží na vás, k jakému účelu schránku využijete a jak ji budete prezentovat. Oznámit lze opravdu cokoliv:  

 • zpětnou vazbu;
 • podněty ke zlepšení;
 • co trápí zaměstnance a není snadné o tom mluvit s managementem;
 • šikanu, sexuální obtěžování, diskriminaci;
 • nedodržování interních předpisů a směrnic;
 • krádeže, zpronevěru;
 • poškozování majetku nebo pověsti organizace;
 • poškozování majetku kolegů, projevy agrese;
 • depresi, úzkost, vyhoření.

OhlasTo je skvělý způsob, jak dát najevo, že vás zajímá, co se u vás v organizaci děje, a že je vůle to řešit! 

Nečekejte, až se whistleblower či kdokoliv jiný obrátí se svým problémem na média. Dejte mu možnost vyřešit vše v klidu na domácí půdě, bez zbytečných emocí.

S OhlasTo vás oznamovatel zastihne připravené!

Výhody zavedení OhlasTo

Budete v obraze

Je dobré vědět, co se u vás v organizaci děje nebo co vaše zaměstnance trápí. Jedině tak se dá předejít zbytečným nákladům.

Včas zastavíte mediální skandály

Nečekejte, až problémy vyplují na povrch skrze mediální skandály. Oznamovatel mnohem raději použije diskrétní nástroj než zveřejnění.

Předejdete soudním procesům

Co se doma upeče, to se doma sní. Začnete-li spory řešit včas a v klidu, vyhnete se zbytečným soudním tahanicím.

Ukážete vůli problémy řešit

Zavedením OhlasTo dáte všem jasný signál, že před problémy nestrkáte hlavu do písku, ale řešíte je!

Vyšlete signál svým zaměstnancům, dodavatelům, obchodním partnerům, že se u vás problémy nezametají pod koberec, ale řeší se!

Nečekejte, až kauza vypluje na povrch. Má-li oznamovatel možnost vybrat si, raději zvolí bezpečný nástroj pro oznámení než veřejné vystoupení. OhlasTo podporuje i anonymní oznámení

Díky OhlasTo bude všem jasné, že u vás se problémy řeší! 
OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520