Vnútorný oznamovací systém pre whistleblowing

Whistleblowing s OhlasTo 

Ochrana oznamovateľov

Spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov na ochranu oznamovateľov.

Pre školy aj firmy

Schránka dôvery pre školy a zároveň bezpečný nástroj pre firemné whistleblowing.

Anonymná komunikácia

Online hlásenie so šifrovaným prenosom a anonymnou komunikáciou.

Jednoduchá správa

OhlasTo eviduje všetky prijaté oznámenia bez ohľadu na to, či boli urobené online, emailom alebo napríklad osobne. Zároveň slúži ako zákonná evidencia nadväzujúcich vyšetrovaní a prijatých opatrení. Poverená osoba potrebuje len zariadenie s bežným prehliadačom a prístupom na Internet.

Online podanie

Zamestnanec, uchádzač, dodávateľ alebo zákazník… Ktokoľvek môže urobiť oznámenie rýchlo a jednoducho prostredníctvom webového online formulára. Prenos je šifrovaný, možné je aj anonymné oznámenie. Poverená osoba dostane notifikáciu o novom oznámení.
OhlasTo formulár - obsah oznámenia

Prístup pre oprávnené osoby

Poverená osoba a jej spolupracovníci, vyšetrovatelia, advokáti, manažment… Prístup jednotlivým osobám tímu a príslušné oprávnenia (čo kto môže a nemôže vidieť), si nastavujete sami.

Ako OhlasTo funguje?

Oznámenie
Prostredníctvom online aplikácie OhlasTo vám niekto podal oznámenie.
Upozornenie
Systém okamžite odošle upozornenie poverenej osobe o novom oznámení.
Spracovanie
Riešiteľský tím môže v administrácii začať okamžite pracovať na prijatom oznámení.
Archivácia
Prešetrovanie, vyhodnotenie a prijaté opatrenia sú zaznamenané a archivované.

Koľko OhlasTo stojí?

Základné a materské školy, neziskové organizácie

ZADARMO
 • maximálne 5 užívateľov aplikácie
 • online formulár pre oznámenie
 • prostredie administrácie
 • podpora 8:00 - 17:00

Firmy a ostatné organizácie či inštitúcie

6,5 EUR / mesiac
 • neobmedzený počet užívateľov aplikácie
 • online formulár pre oznámenie
 • prostredie administrácie
 • podpora 8:00 - 17:00

Uživatelia informačného systému QML

ZADARMO
 • podľa dohodnutých podmienok (SLA)
 • online formulár pre oznámenie
 • samostatný modul IS QML
 • podpora 8:00 - 17:00

Ceny sú uvedené bez DPH za jeden mesiac prevádzky služby.

Ako riešime požiadavky zákona?

Vytvoriť vnútorný oznamovací systém umožňujúci anonymné oznámenie

Oznamovatelia môžu svoje oznámenie podať prostredníctvom šifrovaného webového online formulára OhlasTo.

Viesť zabezpečenú evidenciu a archiváciu oznámení

Administračné prostredie OhlasTo slúži ako zabezpečená databáza prijatých oznámení, vyšetrovaní, vyhodnotení, príloh či komentárov.

Reagovať na prijaté oznámenia a zabezpečiť včasné vyriešenie

Systém stráži zákonom stanovené termíny a posiela notifikácie. Blížiace sa udalosti zobrazuje na prehľadnom portáli.

Oznamovací kanál sprístupniť nielen zamestnancom, ale aj ďalším osobám

OhlasTo online formulár je k dispozícii vo dne, v noci. Sprístupníte ho cez odkaz, váš web alebo napríklad QR kód.

Zaistiť osobu, ktorá bude oznámenie prijímať a prešetrovať

Osoba poverená touto úlohou dostane prístup do administračného prostredia. Môže pridať spolupracovníkov a nastaviť im oprávnenie.

Poverenú osobu preškoliť o ich povinnostiach

V spolupráci s našimi partnermi zaistíme preškolenú poverenú osobu alebo aj samotné školenie, o ktorom spíšeme záznam.

Chrániť oznamovateľov pred odvetnými opatreniami

Oznamovateľ môže oznámenie urobiť anonymne. Ak oznámi svoju totožnosť, bude ju poznať len poverená osoba.

Ochranu oznamovateľov implementovať do systému riadenia

Pomôžeme s vytvorením internej smernice, nadväzujúcich dokumentov a implementácií do systému riadenia vašej organizácie.

Osobné údaje spracovávať v súlade s GDPR

Súlad technických a procesných opatrení našich systémov s GDPR je pravidelne preverovaný, aktualizovaný a doplňovaný.

Zaujímavosti

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520