Podanie oznámenia dobre zváž

OhlasTo formulář - oznamovatel

Dvakrát meraj, raz rieš!

Kým použiješ etickú linku, schránku dôvery či iný komunikačný kanál, mal by si ako oznamovateľ možného porušenia zvážiť, či sa oznámenie opiera o vierohodné fakty a skutočnosti.

Dôkazy áno, ale nie za cenu trestného činu!

Pri získavaní dôkazov pre podanie oznámenia by si sa nemal dopustiť trestného činu či priestupku. Rozsah a kvalita predkladaných informácií môžu významným spôsobom prispieť k úspešnému posúdeniu oznámenia. Ak sa oznámenie považuje za dôvodné a pravdivé, prijme príjemca oznámenie príslušné opatrenia.

Lež má krátke nohy!

Na oznamovateľa vedome nepravdivých informácií môže byť podané trestné oznámenie. Vedz, že takéto správanie môže byť sankcionované odňatím slobody až na 10 rokov podľa §345 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

Čo sa doma upečie, to sa doma zje!

Prečo hneď so všetkým chodiť do médií? Ak organizácia zaviedla OhlasTo, je jasné, že má záujem dozvedieť sa o problémoch a riešiť ich. Ak máš napriek tomu všetko obavy, nič Ti nebráni urobiť oznámenie anonymne. Zachovanie anonymity však nie je len o tom, že neoznámiš svoje údaje. Je to o niečo komplexnejšia záležitosť. Čítaj viac.

OhlasTo slogan
OhlasTo slogan

Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno, CZ

IČO: 255 38 659

DIČ: CZ25538659

www.q-com.cz

q-com@q-com.cz

(+420) 515 551 715

OR KS v Brně – spisová značka C 31520